مرا ببخش!

وقتی آشفته بازار وجودم در خاموشی عمیقی غوطه ور میشود ،

روشنی ات بیش از پیش در حوالی من جلوه میکند...


چند روزی در ذهنم اتراق میکنی ، از باتلاق مشکلات که مرا بیرون میکشی ،

نفس تازه ای میکشم ! نفسی به پاکی دنیا ..


بعد از اینکه از دغدغه رهایم کردی ، شاید فراموشت کنم ..

دیدار بعدی مان زمانی خواهد بود که باز این دنیا دستش را روی گلویم بگذارد ..!


ببخش..

مدتی ست که اینگونه شده ام..

فقط زمانی که غمی داشته باشم ، صدایت میزنم !

ببخش ..

^_^

#ف_موحدی_پور