درباره راحله

راحله یک دختر درون گراست که احساس مسئولیت می کنه.

احساس مسئولیت نسبت به خودش , اطرافیانش, جامعه اش و محیط زیستش.

از اونجایی که دوست نداره از پیله خودش بیرون بیاد این فضای مجازی رو جای خوبی می دونه برای بیان دغدغه هاش.

دوست داره در اینجا به باز نشر چیزهای خوبی که در زندگی امروز داره به فراموشی سپرده می شه بپردازم. امروزه با صنعتی شدن و تجاری شدن خیلی چیزها از بین رفته و یا داره از بین می ره. و می خواهیم اینجا جایی باشه برای بیان نظرات و اعتراضات خودمون.

برای معرفی کسایی که دارن با این پدیده ها مقابله می کنن.

برای حمایت از خیلی چیزهایی که سرمایه داری نابودشون می کنه.

با من باشید.