کارهای نیمه تمام یا "از فردا شروع میکنم"

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بارها و بارها کارهایی مثل ِ خواندنِ کتاب یا رژیم گرفتن را تمام نکرده رها کرده باشید.

چندوقت پیش به دنبالِ پیدا کردن راه حلی برای نصفه نیمه رها کردنِ کتاب ها و شروع کردنِ کتابِ جدید بودم.چیزی که تبدیل به عادت شده بود و حتی وقتی میخواستم خودم را مجبور کنم که کتابِ جدید نخرم تا قبلی را تمام کنم،کلا از کتاب خواندن تا مدت ها زده میشدم.

در کتابِ "خودت باش دختر" نوشته ی ریچل هالیس به ترجمه ی هدیه جامعی،به این مشکل پرداخته شده.

ریچل هالیس بطور خلاصه در فصل دوم کتاب اینطور مینویسد:

وقتی هدفی را برای خودتان مشخص می کنید؛به عنوانِ مثال:"میخواهم یک رمان بنویسم." یا "میخواهم روزی ده کیلومتر بدوم."ضمیر ناخودآگاهِ شما بر اساسِ تجربیاتِ گذشته احتمال وقوع و به سرانجام رسیدنِ تصمیمات شما را بررسی میکند.بنابراین وقتی روزِ چهارم فرا می رسد و احساسِ خستگی می کنید و علاقه ای به دویدن ندارید به بالاترین سطحِ تمرینِ ذهنی تان می رسید.

و در ادامه مینویسد:

نهایتِ توانِ شما همان استانداردی است که برای خود تعیین کرده اید مگر آنکه نظرتان را عوض کنید و الگوی خود را تغییر دهید.

و من بالاخره یک کتابِ غیردرسی و غیرِکاری را تا آخرین صفحه خواندم.برای تمامِ کارهایی که نصفه نیمه رها کرده اید ، یکبار و فقط یکبار وقت بگذارید و فقط به این فکر کنید که مغز شما برای فعالیتِ مشابه وقتی به تجریبات شما رجوع میکند،یک تجربه ی موفق را بازیابی میکند و پس از آن هرگز به خودتان نمی گویید "از فردا شروع میکنم" .