عاشقانه های من (نقش و رنگ )

???
???
خوشبختیپرنده ی کوچک
خوشبختیپرنده ی کوچک
Summer time?
Summer time?
کار با اکروپاکرولیک
کار با اکروپاکرولیک
رنگی
رنگی

?

خاطراتت رو بیشتر از پولت بساز


خیلی از مردم به خاطر کار زندگی میکنن ، در حالی که واقعا باید همه ی ما به خاطر زندگی کار کنیم.پس این موضوع بسیار مهمه که فراموش نکنیم که باید زندگی کنیم. به جای اینکه تمام تمرکزت رو روی شغلت بزاری زمانی رو برای کارهایی که میخوای برای خودت انجام بدی کنار بزار. زودر از خواب بیدار بشید و به بیرون برید و به انجام اون چیزهایی که برای خودتون میخواید بپردازید. از خودتون بپرسید که چه چیزهایی هستند که واقعا تا قبل از مرگتون نیاز به تجربه کردنشون دارید؟آیا چیزی هست که وقتی مردید بسیار پشیمون باشید که چرا انجامش ندادید؟


««

«عادل دانتیسم »