نویسنده نیستم ، بازی با کلمات قشنگ‌رو دوست دارم ?، خیلی ناشیانه کلمات رو به بازی میگیرم? ، ولی هر جمله ی بی قواره که به یادگار بمونه از من برای من ، حتما جان دارد و جان شیرین خوش است? .


ترنج نامه این افراد را دنبال می‌کند:

مهندس سخت افزاری که آهنگسازی میکنه و عاشق ادبیاته :) وبگاه شخصی : haghiri75.com
هر پست من الهام بخش یه تغییره، تغییری برای بهتر بودن از دیروز.
جایی که کسی نمی تواند سخن بگوید، بهتر است که ساکت بماند. (لودویک ویتگنشتاین)