وحی حتی به افراد معمولی

بارها شده
یک چیزی ته ذهنم بهم گوشزد میکنه که فلان کار کن درستش همینه ، لازمِ !
نمونه بارز و نزدیکش همین امروز
امتحان درس تخصصی اونم چهار واحدی داشتم
توی یک کلاس منتظر رسیدن ساعت امتحان بودیم و بچه ها درحال مرور کردن
یکی دوتا فرمول بچه ها گفتن و من گفتم اصلا حفظشون نکردم توقع داشتم مهم نباشن نسبت به مطالب دیگه :/
ولی سر جلسه منتظر رسیدن استاد بودیم که هی یه حسی بهم گفت فرمول رو مرور کن مرور کن....
چند دقیقه قبل شروع شدن امتحان فرمول هارو نگاه کردم
تا برگه دستم رسید دیدم اولین سوال باهمین فرمول حل میشه
و اگر لحظه اخر نمیخوندمش به هیچ وجه سوال حل نمیشد!