نمونه سوالات نقشه کشی سازه فنی حرفه‌ای

سلام دوستان

امروز یک بسته آماده کردیم برای شما که با مطالعه این مجموعه راحت قبول میشید

✅وقتی ستونی در لبه کناری (همسایه) یک ساختان معمولی قرار گرفته باشد بهتر است پی

-۱پی گسترده -۲پی باسکولی

-۳پی کلافی -۴پی منفرد بدون شناژ اتصال

جهت دانلود نمونه سوالات نقشه کشی سازه کلیک کنیدنمونه سوالات نقشه کشی سازه فنی حرفه‌ای

6تیرهایی که در امتداد عمود بر صفحه خرپاها یا قاب های خرپایی قرار داده می شوند چه

نام دارند؟

-1عضو قائم -2کرپی -3لاپه -4کش

-217قاب ساده چیست؟

-1قاب یکنواخت -2قاب غیر یکنواخت

-3قاب شیب دار -4قاب بدون بادبند

-218درتیرهای قطری (بازوهای مورب) خرپا چه نیرویی به وجود می آید؟

-1کششی -2فشاری -3برشی -4رانشی -219هدف اصلی استفاده از آرماتور چیست؟

-1برای تحمل پیچش -2برای تحمل تنش

-3برای تحمل فشار -4برای تحمل کشش

-220خودگیری سیمان لیته در چه صورتی انجام میگیرد؟

-1هوا -2زیر آب -3حرارت بالای 20درجه -4محیط آهکی

-221بتن ریزی در دمای کم تر از چند درجه سانتی گراد مجاز نیست؟

-1منفی 5درجه -2مثبت 4درجه

-3مثبت 5درجه -4منفی 4درجه

-222برای پیوند بهتر بتن و میلگرد چه کاری باید انجام داد؟

-1آرماتور عاج دار باید استفاده کرد -2سیمان تیپ پنج استفاده کرد

-3آرماتور ساده استفاده کرد -4خلل و فرج زیاد است

-223پی مشترک یا پی مرکب کجا به کار میرود؟

-1برای جلوگیری از حرکت افقی پی ها استفاده میشود

-2در مواقعی که امکان خاک برداری وجود نداشته باشد استفاده میشود

-3پی مشترک یا پی مرکب برای ستون های مجاور هم یا مجاور درز انبساط استفاده میشود

-4در کنار دیوار همسایه استفاده میشود

-224قطعاتی که جهت حفظ فاصله سطح قالب و میلگردها به کار میرود را چه نام دارد؟

-1خاموت -2مفتول -3ادکا -4لقمه

-225کدام قالب بندی در فوندانسیون به کار میرود؟

-1چوبی -2آلومینیومی -3فولادی -4آجری -226کدام یک از موارد زیر جزءمحاسن سقف خرپایی نیست؟

-1سبکی سقف خرپا -2پوشش دهانه های طویل( بلند)

-3سنگین بودن سقف خرپا -4مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی

-227ویژگی های مهم و ویژه سیمان نوع vکدام است؟

-1پرحرارت و ضد سولفات -2ضد سولفات -3زودگیر -4پرحرارت

-228نام دیگر نقشه های فاز اول چیست؟

-1محاسباتی -2تاسیسات مکانیکی -3تاسیسات الکتریکی -4معماری

-229حداقل عرض کلاف میانی ( شناژ مخفی ) برابر کدام یک از موارد ذیل است؟

-1برابر عرض بتن ریخته شده روی سقف -2برابر عرض بالشتک بتنی

-3برابر عرض بتن پاشنه تیرچه -4برابر عرض بلوک