تعریف 13 واژه کلیدی کوچینگ

تعریف واژگان کلیدی کوچینگ
تعریف واژگان کلیدی کوچینگ


 • مراجع: یا کوچی ،به هر فرد، گروه یا تیمی که در حال کوچ شدن است.
 • کوچینگ: همراهی و مشارکت با مراجع در یک فرآیند تفکر برانگیز و خلاقانه که آنها را برای به حداکثر رساندن پتانسیل فردی و حرفه ایِ خود ترغیب می کند.
 • کوچ : به کسی گفته می شود که با استفاده از مهارت کوچینگ ، سعی می کند که مراجع خود را از درگیری های ذهنی که دارد رها کند .
 • رابطه­ کوچینگ: رابطه ای است که تحت یک توافق­نامه یا قرارداد، توسط متخصصِ حرفه­ای ICF  با مراجع/مراجعان و حامی/حامیان ایجاد می‌شود که مسئولیت ها و انتظارات هر یک از طرفینِ رابطه در آن تعریف شده­ است.
 • آیین‌نامه: منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ
 • محر‌مانگی: حفاظت از هر گونه اطلاعات به دست آمده در حین تعاملات کوچینگی است که نشر آن صرفا منوط به داشتن مجوز می­باشد.
 • تضاد منافع: وضعیتی که در آن یک متخصص حرفه­ای ICF درگیر منافع متعددی می­شود که خدمت به یکی از طرفین رابطه­ ی کوچینگ، می­تواند به ضرر دیگری تمام­ شود و یا با آن در تضاد باشد.  این تضاد می­تواند مالی، شخصی/فردی و یا هرچیز دیگری باشد.
 • فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF : فدراسیون بین‌المللی کوچینگ که مقر آن در آمریکاست ، اولین و معتبر‌ترین آکادمی بین‌المللی کوچینگ در جهان شناخته می‌شود. این سازمان با ایجاد استاندارد‌های کوچینگ، ارائه اعتبارنامه‌‌های مستقل و ایجاد یک شبکه عظیم آموزش به حرفه کوچینگ تخصیص یافته است.
 • متخصصین ICF: افرادی هستند که خود را به عنوان عضو ICF یا دارنده اعتبارنامه­ ی ICF معرفی می­کنند و در نقشهایی نظیر کوچ، سوپروایزر کوچ، منتور کوچ، مدرس کوچ و دانش‌پذیر کوچینگ فعالیت دارند.
 • کارکنان ICF: به پرسنل پشتیبانی ICF گفته می­شود که با یک شرکت مدیریتی ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای مدیریتی و اداری از طرف ICF، قرارداد دارند.
 • کوچ درون­ سازمانی: فردی که در یک سازمان استخدام می شود و کارکنان آن سازمان را به صورت پاره وقت یا تمام وقت کوچ می کند.
 • حامی: یا اسپانسر ، به نهاد (یا نمایندگان آن نهاد) که هزینه خدمات ارائه شده ­ی کوچینگ را پرداخت نموده و/یا خدمات کوچینگ قابل ارائه را سازماندهی یا تعریف می­نمایند، اطلاق می­شود.
 • پرسنل پشتیبانی: افرادی هستند که برای متخصصین ICF در جهت حمایت از مراجعان آنها کار می‌کنند.


گرداوری : سعید رحیمی (بیزنس کوچ)