پایان زباله

بقایای هواپیمایی در حال تبدیل شدن به ضایعات،به منظور بازیافت در روزول ‌نیو مکزیکو است. بولدوزری، بدنه و قطعات داخلی یک ایرلاین 80_ DM را با ضربات خشن و بیرحمانه، از هم جدا می کند. این نوع خرد کردن،آخرین مرحله از فرآیند بازیافت هواپیمایی است که از رده خارج می شود. حدود۲۰درصد از یک هواپیما، قابل بازگشت به چرخه بازار مصرف است؛ بعد از آنکه قطعات بسیار ارزشمند یک هواپیما از آن جدا می شود، هواپیمای اسقاطی، به آلومینیم بازیافتی بدل می شود که ، در ساختن اشیایی مانند، بطری هایی که مصرف روزمره دارند،مورد استفاده قرار می گیرند.

با رشد شتابان جمعیت، ما منابع زمین را در قالب اقتصاد خطی،” برداشت کن،استفاده کن، به آشغال تبدیل کن" استحصال و تخلیه می کنیم. ما در یک دوره گذار بسر می بریم ؛ دوره ای که جهان به یک نهضت بیداری، به منظور دستیابی به راه حلی برای یک زندگی پایدار در سیاره زمین، نیاز مبرم دارد؛ و درک این حقیقت که این “مدل خطی”، یک مدل پایداری نیست .

کانسپت یا مفهوم اقتصاد مدور(Circular Economy)،که مبتنی بر اصل استفاده حداقل از منابع و حداکثر بازیافت، می باشد، به عنوان سبکی از زندگی برای آینده بهتر،در حال ظهور و بروز است. نیل به این مفهوم مهم،مستلزم این است که، ما نوع نگاه و طرز نگرش خود را در این حوزه تغییر دهیم -زباله را به عنوان یک منبع تلقی و از تبدیل آن به آشغال در اولین مرحله، اجتناب کنیم. این موضوع به تیتر روی جلد مجلات ،تحت عنوان “پایان زباله”در نظر گرفته می شود.