۱۰۰ نماینده مجلس خواستار عزل رئیس سازمان خصوصی سازی شدند

۱۰۰ نماینده مجلس با تذکری خطاب به رئیس جمهور نسبت به حمایت روحانی و جهانگیری از رئیس سازمان خصوصی سازی انتقاد کرده و خواستار عزل وی شدند.

بزرگترین فساد اقتصادی در دولت تحت عنوان خصوصی سازی صورت گرفته که ده‌ها هزار میلیارد تومان اموال ملت در شرکت‌های کشت و صنعت مغان ، هپکو، هفت‌تپه،ماشین سازی تبریز،آلومینیوم المهدی و برخی شرکت های بزرگ استان کرمانشاه و خراسان به غارت رفته است.

یکی از مواردی که در جریان خصوصی سازی خبرساز شده است ،مربوط به مجتمع صنعتی گوشت اردبیل است که خریدار آن خود پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی بوده که بعد از کناره گیری از این سازمان در اوایل دهه ۸۰؛ خریداری کرده و دوباره و در دوره‌ای دیگر (دولت تدبیر و امید) به سازمان خصوصی سازی برگشته و به همین دلیل درباره آن پدیده درب‌های چرخان و تعارض منافع مطرح شده است.

علی اشرف عبدالله پوری حسینی،رئیس سازمان خصوصی سازی کشور رئیس ستاد انتخابات روحانی در آذربایجانشرقی بود و حالا مردم سوال می کنند آیا با وجود محرز شدن تخلفات گسترده او، این نسبت ، می تواند برای حمایت از چپاولگر و غارت بیت المال ،شرط لازم و کافی باشد؟‼️