من یه برنامه نویس هستم. تا اونجایی که دانشش را داشته باشم ؛ از کمک کردن به بقیه لذت میبرم. همچنین از گوش دادن به موسیقی خوشم میاد.