از ایران تا دانمارک - چگونه ویزای مهارت گرفتم؟ بخش سوم رزومه


در بخش سوم به نحوه تهیه فایل های رزومه و نامه انگیزشی میپردازیم. این دو فایلی هستند که باید از قبل اونها را آماده داشته باشید و برای هر درخواست کار روشون کمی کار کنید. جزئیات بیشتر را در بخش بعدی براتون توضیح خواهم داد.

لینک نمونه رزومه :‌ http://bit.ly/resume_samp

نمونه نامه انگیزشی : http://bit.ly/motiv_letter

Nørreport Station
Nørreport Station


https://anchor.fm/compile-podcast/episodes/----------e2vib0
http://namlik.me/article/4255