دانشجوی کارشناسی کامپیوتر - اصفهان. دوستدار نوشتن، عکاسی، موسیقی با چاشنی برنامه‌نویسی. توییتر random_redcoat بفرمایید در خدمت باشیم :))