ریاضی خوان، مدعی روشن فکری، به اصطلاح مخترع و پژوهشگر، علاقه مند به فلسفه، به تعبیری برنامه نویس و علاقه مند به هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر