ریاضی خوان، مدعی روشن فکری، مخترع و پژوهشگر، علاقه مند به فلسفه، برنامه نویس و علاقه مند به هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر