دختران ربات ساز افغان در کانادا

انگار شاید بهتر بود این پست رو توی اینستاگرام میذاشتم تا اینجا ولی خوب دیگه با ویرگول صمیمی ترم!

دختران ربات ساز افغان به درخواست نخست وزیر کانادا به این کشور سفر کردند.

تصویر زیر تصویری از دختران افغان در مقر نخست وزیر کاناداست.لباس آبی ها دختران افغان هستند که چندی پیش در مسابقات ربات سازی مدال نقره شجاعت را دریافت کردند.

و در اخیر هم یک خاطره: درست چند روزه بعد از بازگشت دختران از آمریکا انفجاری در یکی از مساجد شهر هرات ( مقر آموزشگاه و محل زندگی دختران ) رخ داد که در این انفجار پدر یکی از این دختران هم شهید شد ولی او همچنان میکوشد. برای آبادانی کشورش


لباس آبی ها دختران افغان
لباس آبی ها دختران افغان

اگر در باره اشتراک دختران ربات ساز افغان نمی دانید پیشنهاد می کنم مقاله زیر را بخوانید :

https://virgool.io/@rashid/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-terbea8izxr3