زن در افغانستان

با درود! و بازهم من همراه یک مقاله ی دیگر از افغانستان و اینبار هم زنان!زن در افغانستان :::::::: افغانستان از آنجا که دارای سابقه ای اسلامی و البته سنتی ست پس بدیهی ست که مردم هم تعصب داشته باشند تعصبی که از جهل سرچشمه میگیرد امابا این وجود بعد از چندین سال و مخصوصا بعد از به وجود آمدن جریانهای اسلامگرای معتدل این تعصبات تا حد زیادی برداشته شد علی الخصوص در این اواخر که زنان تقریبا در همه جا چه دانشگاه چه مکاتب ( مدارس ) چه ادارات و در همه جا یافت میشوند البته مصداق حرفهای بالا شاید بیشتر مردمان غیر پشتون هستند چون تا الان هم مردمان پشتون هنوز به همان تعصب هستند و به حسابی شهره اند به گونه ای که این امر را میتوان در شهرهای مثل قندهار به وضوح دید. در کنار تمامی اینها در اخیر به زنان رییس جمهوران افغانستان تا به امروز خواهیم پرداخت .خوب شاید بهتر باشد همینقدر بگویم و برم سراغ عکس ها شاید به هرحال بهتر باشد بعدا به طور کامل توضیح بدم :

ل
ل

البته ناگفته نماند زنان در افغانستان هم در ارتش و هم در نیروی پلیس مشغول بکار اند :

در کابل ( پایتخت ) نوع لباس پوشیدن اندکی متفاوت است
در کابل ( پایتخت ) نوع لباس پوشیدن اندکی متفاوت است
خدا - وطن - وظیفه شعار ارتش ملی افغانستان است ( اردوی ملی افغانستان )
خدا - وطن - وظیفه شعار ارتش ملی افغانستان است ( اردوی ملی افغانستان )
لباس رسمی مدارس دخترانه افغانستان
لباس رسمی مدارس دخترانه افغانستان

حالا

حامد کرزی به عنوان اولین رئیس جمهور افغانستان خانمش در طول ۱۳ سال کمتر باری هم در تلویزیون حضور نداشته است و با ابن حال هم با همان لباس معمول زنان پشتون در افغانستان در کنار همسرش عکس می انداخت. روزی خبرنگاری از حامد کرزی درمورد همسرش پرسید و او جواب داد همسرم دوست ندارد.

حامد کرزی در کنار همسر و فرزندش
حامد کرزی در کنار همسر و فرزندش

امان الله خان بعد از پیروزي جنگ با انگلیس :

. تصویر  از امان الله خان و همسرش در سفرهای اروپایی ست.
. تصویر از امان الله خان و همسرش در سفرهای اروپایی ست.

داود بعد از کودتا به عنوان یک شخصیت وطن پرست مورد توجه قرار گرفت و خدمات زیادی را انجام داد ه بعد از مدت کوتاهی کشته شد.

داوود خان.در کنار دختر و همسرش سال 51 شمسی در کابل
داوود خان.در کنار دختر و همسرش سال 51 شمسی در کابل

و در اخیر هم اشرف غنی . همسر اشرف غنی از لبنان هست و دخترش هم در اروپا زندگی می کند.

محمد اشرف غنی احمد زی در کنار همسرش
محمد اشرف غنی احمد زی در کنار همسرش

میدانم خیلی کوتاه بود :(