یک مکالمه عادی در روزی غیر‌عادی

عکس تزیینی نیست
عکس تزیینی نیست


این یک تمرین نویسندگیه به این شکل که یک گفتگو رو با پانزده کلمه شروع می کنیم و در هر پاسخ یک کلمه کم می کنیم تا به یک کلمه برسیم. هرچند بهترین حالت اینه که در پایان، گفتگو به نتیجه برسه اما اولویت نیست.
.
.
.

15- دختر گلم که داری می خندی، چند لحظه میشه وقتتو بدی به من عزیز دلم؟
14- ببخشید من یه جایی دارم میرم یکم عجله دارم، همینجوری هم یکم دیرم شده.
13- زیاد وقتتو نمی گیرم خانومی دو سه دقیقه یه گپ کوچولو بزنیم همین.
12- ببینین اگه می‌خواین منو بردارین ببرین من هیچ جا نمیام با شما.
11- می‌خوام فقط ازت بپرسم به نظر خودت لباست و پوششت چطوره؟
10- به نظرم که خوبه هیچ عیبی هم نداره اشکالش چیه؟
09- ببین وقتی موهات پیداست حرف خدارو زیر پا گذاشتی.
08- خدا غیر از حجاب حرف دیگه ای نزده؟
07- توی قرآن حرف های زیادی زده خانومم.
06- مثلا در مورد چی حرف زده؟
05- مثلا نماز روزه قیامت عدالت.
04- بعد مهمترین حرفش کدومه؟
03- به نظرم عدالت.
02- فردی، اجتماعی؟
01- همش!