پایتون آموزی با اعمال شاقه

امروز اصلا نتونستم به ویرگول سر بزنم. دوره ی پایتون حسابی فکرمو درگیر خودش کرده. دو روزه درگیر تکالیف و آزمون پایانی هفته ی چهارم هستم. خبر خوب اینکه همه ی تمرین ها رو به خوبی حل کردم. و خبر بد اینکه هنوز یک تمرین مونده که نتونستم از پسش بر بیام.

نمی دونم چطوری می تونم None رو return کنم. یعنی میدونما ولی نمیشه. مسئه خیلی خیلی سختیه...

شاید دو سه ساعتی هست که دارم روی همین مسئله فکر می کنم. مغزم حسابی داغ داغ شده. خسته؟ نه اصلا! بیشتر هیجان زده ام و شاداب تا خسته!

مسئله اینه:

جواب من هم تا اینجای کار:


defadad(a,b):
s=0
m=1
whiles+m!=a:
s=s+1
b=b-4
m=int(b/2)
return


البته که خیلی جای کار داره

راستی چطوری میشه کد ها اینجا بنویسم؟ دیده م بعضیا کد کیذارن به چه قشنگی...


این چند تا مطلب هم اخیرا خوندم و لذت بردم:


https://virgool.io/@jadijadi/%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-rqvwqnhi5wuu
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-slxucut2zodh
https://virgool.io/@modir/-igzm3avnnhhs