شروع یک فعالیت هیجان انگیز قبل از دوران استارتاپ ها

زمانی که هنوز استارت اپ مد نشده بود با دوستان خودم تصمیم به راه اندازی...