اون بخش بالای صفحه وب رو بهش میگن ATF

اون بخش بالای صفحه وب رو بهش میگن ATF
در این پست می‌خوام بالای تای صفحه یا Above the fold یا ATF رو بررسی کن...