اجاره‌نشینی، بلاتکلیف‌ترین کار جهان است.

اجاره‌نشینی، بلاتکلیف‌ترین کار جهان است.
بعد از ١٨سال اجاره‌نشینی در ٧ خانه‌ی مختلف و سرو کله زدن با صاحب‌خانه...