رِشتو مخفف رشته توییت است. سعی می‏‎شود بهترین رشته‌ توییت‌های کاربران ایرانی توییتر در اینجا بازنشر شوند تا عده بیشتری به آنها دسترسی داشته باشند.