چند قدم ساده برای کاهش مصرف پلاستیک

نوشته‌ای از anjoman_sabz@

از خریدن بطری‌های یکبار مصرف آب تا حد امکان خودداری کنیم، همراه خود ظرف آب داشته باشیم و از آب تصفیه بنوشیم نه آب بطری؛

نی‌های پلاستیکی یکی از ده موردی هست که سواحل را آلوده کرده، به فروشندگان غذا و نوشیدنی توصیه کنیم از نی‌ کاغذی که جذب طبیعت میشوند استفاده کنند؛

همراه داشتن یک قاشق و چنگال باعث میشود که از کارد و چنگال یکبار مصرف استفاده نکنیم، اگر هر روز بیرون خانه غذا میخوریم تصور کنیم خود ما چه مقدار قاشق و چنگال پلاستیکی در سال استفاده میکنیم؛

از مصرف محصولاتی که ریزدانه‌ پلاستیکی یا ذرات براق اکلیل دارند خودداری کنیم، این نوع محصولات مقدار زیادی ذرات پلاستیک وارد آب‌های کره زمین میکنند؛

همیشه کیسه چندبار مصرف برای خرید به همراه داشته باشیم و از کیسه‌های یکبار مصرف تا حد امکان استفاده نکنیم.