قرارگاه تاب آوری اجتماعی مناطق زلزله زده

وجه غالب فعالیت های قرارگاه عملیاتی تاب آوری گندم زار: توانمند سازی زنان و کودکان روستاهای زلزله زده ی شهرستان سرپل ذهاب با همراهی و همکاری زنان محلی و راه اندازی دفاتر تسهیل گر روستایی