مخالف نظر تو، دشمن تو نیست (لزوما)

مباحثه کردن
مباحثه کردن

این روز ها که جامعه دو قطبی و بلکه چند قطبی شده

خوبه که یه چیزی رو درک کنیم

هر کسی که نظری متفاوت با نظر ما داشت؛ از اعضای خانواده، اقوام، دوستان، همکاران، آشنایان و... لزوما دشمن ما نیست و خوبه که اون قدر سعه صدر و ظرفیت داشته باشیم که مثل داعشی ها و وهابی ها همدیگر رو تکفیر نکنیم. :(

مباحثه کردن (اگر با اصول و شرایط خودش باشه) باعث باز شدن دیدگاه و بالا رفتن اطلاعات میشه.

پس خوبه که حتی اگر با نظر دیگری قانع نشدیم، لااقل بهش بد و بیراه نگیم و احترام همدیگر رو حفظ کنیم.

نباید بیش از اندازه و افراطی احساساتی بشیم و سریعا یک واکنش هیجانی و به دور از عقل و شرع و منطق نشون بدیم.

شرایط جوری هست که تو جامعه (و حتی وب سایت ویرگول) وقتی نظر متفاوت با دیگری رو ابراز می کنی سریعا تکفیرت می کنن و بهت بد و بیراه میگن. (منظورم هم لزوما بحث های سیاسی نیست. حتی دیگر مباحث هم کماکان همینجوریه...!)

به امید یک جامعه آرمانی :)

یا علی