مدل کسب و کار واقعا چیست؟

در طی سال های اخیر فضای کارآفرینی در ایران رونق گرفته و بسیاری از جوانان به دنبال کسب و کار های نوپا رفته اند. احتمالا همه هم با مفهوم مدل کسب و کار کم و بیش آشنا هستند. اما واقعیت آن است مدل کسب و کار از آن مفاهیمی است که هم میدانیم چیست و هم نمی توانیم درست و حسابی تعریفش کنیم.

بوم کسب و کار
بوم کسب و کار

احتمالا در نگاه اول به یاد بوم کسب و کار الکساندر استروالدر می افتیم. اما مدل کسب و کار یعنی چه؟ منظور از مدل کسب و کار شیوه ای است که قرار است پول بدست بیاید. در حقیقت منظور از مدل کسب و کار فرآیند خلق ارزش است که در نتیجه منجر به درآمد می شود.

چند چرخ دنده را در نظر بگیرید، اگر همه آنها با هم درگیر شوند و همگی به چرخش در بیایند، آنگاه در نهایت پول به حساب کسب و کار واریز می شود این مدل کسب و کار است. اما چه چرخ دهنده ای را با چه اندازه و ویژگی هایی کجا قرار دهیم که در نهایت پول بدست آید؟ این کاری است که کارآفرین باید انجام دهد. اگر توانستیم چرخ دنده های درست را در کنار هم قرار دهیم، آنگاه یک مدل کسب و کار خوب ایجاد کرده ایم و می توانیم امیدوار باشیم که تبدیل به یک شرکت موفق شویم.

در دوره راه اندازی استارتاپ، تمام تلاش کارآفرینان باید اصلاح چرخ دنده ها و بهبود آن باشد. در حقیقت کار اصلی استارتاپ درست کردن این چرخ دنده ها است. اگر یک استارتاپ در دوره راه اندازی بتواند این چرخ دنده ها (که همان مدل کسب و کار است) را درست کنار هم قرار دهد و اصلاحات لازم را در آن انجام دهد، آنگاه طعم موفقیت را خواهد چشید.

دکتر نصیری سوادکوهی