چگونه فضای کسب و کار را تحلیل کنیم؟

یکی از نیازهای بسیاری از کسب و کارها تحلیل فضای کسب و کار است. احتمالا کارآفرین ها برای ورود به بازار یا برای ترسیم استراتژی های آینده می خواهند تحلیل جامعی از فضای کسب و کار داشته باشند. در این پست قصد دارم به معرفی مدلی بپردازم که می تواند در تحلیل فضای کسب و کار کمک شایانی به کارآفرینان نماید.

مدل پستل PESTEL یا تحلیل PESTEL یک مدل جامع برای تحلیل فضای کسب و کار است. برای تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار می‌توان از مدل PESTEL  استفاده کرد. این مدل برای تشریح عوامل محیطی کلان موثر بر یک کسب و کار مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدل PESTEL به‌عنوان بخشی از تکنیک تحلیل استراتژیک، در بخش‌های گوناگون مورداستفاده قرار می‌گیرد. این مدل می‌تواند برای درک تصویر کلان از محیط کسب‌وکارها، صنایع و کشورها مورداستفاده قرار گیرد. اجزا این مدل عبارت‌اند از:

  • عوامل سیاسی (Political)
  • اقتصادی (Economical)
  • اجتماعی (Social)
  • فن آوری (Technological)
  • محیط زیست (Environmental)
  • قانونی (Legal)

این مدل می تواند برای درک تصویر کلان از محیط کسب وکار ها مورد استفاده قرار گیرد.

منبع:

http://drnasirisavadkoohi.ir/pestel-analysis/