ویرگول
ورودثبت نام
رضا پاشاپور
رضا پاشاپور
خواندن ۱ دقیقه·۲ سال پیش

آخر الحاد

یک زمانی بود شوروی را کمونیسم فراگرفتا بود . ملحد بودن منطقی مینمود اصلا منطق را الحاد میدانستند اما الان آن روسیه کجاست ؟ آن الحاد کجاست ؟ کمونیست ها و کجا رفتند ؟ این تصویر پهپاد روسی با شمایل مذهبی است .

از این تصاویر زیاد است . روسیه الحاد را کنار گذاشته از آن طرف اوکراین نیز چنین است و اگر ارتش اوکراین را نگاه کنید نشان صلیب را در جای جای ارتش در نیروهای گوناگون ارتش میبنید که بعنوان نشان رسمی بکار میرود . به کمونیسم نگاه میکنم به عقب نگاه میکنم یا هیاهوی روشنفکر نماهای ایران دهه های چهل و پنجاه می افتم و میخندم البته روشنفکر نماهای چپش ، ار آن شرق گرایانش آن مائو ایستها و یا مارکسیستهایش . حالا کمونیسم مرده و اگر نبود بیتدبیری ها و اگر نبود نا اهلان مسلمان ملحدان همین دو قران مانده ابرویشان را هم که از صدقه سر ریاکاران اسلام فروش داشتند نداشتند .

البته این را هم بگویم شاید از کمونیسم شاکی باشم اما از لیبرالیسم بیشتر بیزارم که در زبان دوست است در نهان شر .

فروشگاه کیف و کفش آریا

کاری اینجا در این چند سطر نوشته کوتاه به شرق و غرب ندارم اینجا حرفم این است که دوستان ناراحت و البته آنچه خود را مخالف نظام کنونی میدانند از لجاجت دست بردارند . دل آدمی تشنه معرفت و عالم بالاست . هر چه روی دهد کشور هرکجا برود و هر سرانجامی داشته باشد در نهایت به معنویت و به آسمان باز خواهد گشت که ما از خداییم و بازگشت همه ما بسوی اوست . روسیه را نگاه کنید ، همین شوروی دیروز چه شد ؟ بازگشت همین و راه دسگری هم نیست .

الحادروسیهکمونیسملیبرالیسمشوروی
https://ariya.anar360.com
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید