شکستی دیگر برای روسیه

اینکه میگویم شکست به معنای شکست مطلق ارتش روسیه که اکنون بیش از ده درصد خاک اوکراین را در اشغال دارد نیست اما این که اشغال دوروزه اوکراین شد در ایتدا اکتفا به مناطق اشغالی در شمال و شرق اوکراین سپس از همان شما ،دروازه های کیف ها عقب نشینی کردند و بعد از در مناطقی از شرق هم عقب نشستند تا اینکه در چند روز گذشته هم از بخش غربی خرسون عقب نشستند یک شکست است .

توجه کنیم ارتش روسیه از نظر جنگ افزار از اوکراین بسیار سر تر بود. تعداد کل تانک های اوکراین شاید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ عراده رود در حالی که روسیه بیش از ۱۰۰۰ تانک داشت اما با این قوای زرهی نتوانست حمله ای برق اسا مانند انچه المان دهها سال قبل در برابر فرانسه و لهستان کرد انجام بدهد ولی اوکراین با نیروی پیاده توانست حملات بسیاری بر علیه روسیه انجام دهد و بارها روسیه برای در امان ماندن از محاصره سربازانش به عقب نشینی دست زد .

قبلا گفته بودم تداوم ارسال موشک های ضد زره پیشرفته به اوکراین ،دشت های شرقی اوکراین را قتلگاه زرهی روسیه خواهد کرد و با توجه به هزینه و زمان ساخت و جایگزینی تانک ها ارتش روسیه امکان دارد دچار فروپاشی بزرگی شود . همین نگرانی است که روسیه در مرز اصلی خود شروع به احداث خطوط دفاعی کرده است زیرا میترسد دیر یا زود مناطق کنونی اشغال شده را هم ببازد .


حمایت تسلیحاتی از اوکراین کارش را کرد اما انجا معلوم شد فناوری روسیه و ارتش روسیه چندان هم حرفه ای و کارامد نیست .