باورها خودت رو عوض کن;تا اینده تغییر کنه!

باورها خودت رو عوض کن;تا اینده تغییر کنه!

دو نوع تفکر داریم :

  • تفکر ثروت ساز

1_باید یادبگیری توانایی های جدید راه های درامد خودم رو افزایش دهم...

2_هر ماه و هر سال باید بودجه بندی کنم...

3_توی یک کار یا بهترین هستم یا متفاوت اونو انجام میدم

  • تفکر عامه پسند

1_من حتما باید داخل رشته تحصیلی ام کار کنم

2_من که پول ندارم چرا باید بودجه بندی کنم؟

3_چون فلانی این کار رو کرده;منم ازش کپی کنم...