اینجا به وقت ویرگول

اولین نوشته من در ویرگولامروز اتفاقی از طریق تویتتر با ویرگول آشنا شدم...