متوقف نشو...

دوست داشتم اولین پستی که قرار میدم از خودم باشه، ولی از طرفی ترجیح دادم یکی از زیباترین جملاتی که به شخصه روی خودم تأثیر زیادی داشته رو با شما دوستان عزیز به اشتراک بزارم. مایکل شوماخر: زمانی که همه ترمز می کنن، تو گاز بده.