رضا جمیلی هستم، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی و استارت‌آپ‌ها


هر آنلاینی استارتاپ نیست یا چرا دیرین‌دیرین 350 میلیارد نمی‌ارزد؟

هر آنلاینی استارتاپ نیست یا چرا دیرین‌دیرین 350 میلیارد نمی‌ارزد؟
سروصدای اکوسیستم استارتاپی ایران در حال زیاد شدن است. و البته حاشیه ها...