فونت زیبا و جذاب برای برنامه نویسان Fira Code

https://github.com/tonsky/firacode

برای نصب این فونت می توانید از آدرسی که ذکر شده استفاده کرده و آن را دانلود و نصب کنید.

https://github.com/tonsky/FiraCode/releases/download/6.1/Fira_Code_v6.1.zip

بعد از نصب فونت روی سیستم عاملی که دارید می توانید تنظیمات ویرایشگر را هم انجام دهید که در لینک ریپازیتوری آورده شده است. به عنوان مثال در VSCode وارد تنظیمات شوید و این دو خط را اضافه کنید:

// settings.json

&quoteditor.fontFamily&quot: &quotFira Code&quot,
&quoteditor.fontLigatures&quot: true,