اگزاست فن تهویه درصنعت

اگزاست فن تهویه وهواکشهای صنعتی برای بیرون رادن هوای آلوده ، گازها ی سمی ، گردو غبار و ذرات ریز ازمحیط وانتقال آن به محیط خارج مورد استفاده قرار میگیرند بطوریکه هوای تازه بتواند جایگزین آن شود.در این میان اگزاست فن های صنعتی را می توان به دسته بندی زیر مشخص نمود که دراین متن به آن اشاره میشود.

انواع اگزاست فن و هواکش های صنعتی :

1-اگزاست فن یوتیلیتی

2-اگزاست فن دبل

3-اگزاست فن فشار بالا

4-اگزاست فن رادیال

5-اگزاست فن کانالی

اگزاست فن (هواکش)سانتریفوژ یوتیلیتی:

جهت تخلیه و سیرکولاسیون هوا در کارخانه ها، کارگاه ها، برج های مسکونی و اداری، بیمارستان ها و …
ظرفیت تخلیه هوا تا 200000 مترمکعب بر ساعت و فشار تا 3500 پاسکال.
دارای دو مدل پروانه: خم به جلو( FORWARD ) )در 17 سایز متفاوت و خم به عقب( (BACKWARD ) در 18 سایز متفاوت.
سیستم انتقال قدرت بصورت های اتصال مستقیم، غیرمستقیم و کو پلینگی.
جنس کامل فن به همراه متعلقات از ورق فولادی( ST-37 ) )با پوشش رنگ محافظ، ورق گالوانیزه، ورق PVC و ورق استنلس استیل.
قابلیت نصب انواع الکتروموتورهای ضد انفجار، ضد جرقه و ضد احتراق بر روی فن برای محیط های خاص
قابلیت استفاده فن های سانتریفوژ یوتیلیتی برای محیط های اسیدی، حرارت و رطوبت بالا.

اگزاستفن(هواکش) سانتریفوژ دبل:

جهت هوارسانی در کارگاه ها و کارخانه های صنعتی، استفاده در سیستم های تهویه مطبوع و …
ظرفیت هوادهی تا 400000 مترمکعب بر ساعت و فشار تا 3500 پاسکال
دارای دو مدل پروانه: خم به جلودر 18 سایز متفاوت و خم به عقب در 19 سایز متفاوت
سیستم انتقال قدرت بصورت های اتصال مستقیم، غیرمستقیم و کو پلینگی
جنس کامل فن به همراه متعلقات از ورق فولادی با پوشش رنگ محافظ، ورق گالوانیزه و ورق استنلس استیل
قابلیت نصب انواع الکتروموتورهای ضد انفجار، ضد جرقه و ضد احتراق بر روی فن برای محیط های خاص
قابلیت استفاده فن های سانتریفوژ دبل برای محیط های اسیدی، حرارت و رطوبت بالا

اگزاست فن (هواکش)سانتریفوژ فشاربالا:

جهت دمیدن هوا و ایجاد فشار در خشک کن های صنعتی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سیمان، کوره های صنعتی و … .
ظرفیت هوادهی تا 25000 مترمکعب بر ساعت و فشار تا 20000 پاسکال.
مدل پروانه بصورت شعاعی و در سایزهای متفاوت.
سیستم انتقال قدرت بصورت های اتصال مستقیم، غیرمستقیم و کو پلینگی.
جنس کامل فن به همراه متعلقات از ورق فولادی با پوشش رنگ محافظ، ورق گالوانیزه، ورق آلومینیومی و ورق استنلس استیل.
قابلیت نصب انواع الکتروموتورهای ضد انفجار، ضد جرقه و ضد احتراق بر روی فن برای محیط های خاص.
قابلیت استفاده فن های سانتریفوژ فشار بالا برای محیط های اسیدی، حرارت و رطوبت بالا

اگزاست فن سانتریفوژ رادیال:

جهت انتقال مواد و ذرات گرد و غبار موجود در هوا در کارخانه های ریسندگی و کاغذسازی، کارگاه های نجاری، سایکلون ها و … .

ظرفیت انتقال تا 240000 مترمکعب برساعت و فشار تا 11500 پاسکال.

پروانه بصورت شعاعی و در چهار مدل و در سایزهای متفاوت.

سیستم انتقال قدرت بصورت های اتصال مستقیم، غیرمستقیم و کو پلینگی.

جنس کامل فن به همراه متعلقات از ورق فولادی( ST-37 ) با پوشش رنگ محافظ، ورق گالوانیزه، ورق آلومینیومی، ورق استنلس استیل و انواع ورق های مقاوم در برابر سایش.

قابلیت نصب انواع الکتروموتورهای ضد انفجار، ضد جرقه و ضد احتراق بر روی فن برای محیط های خاص.

قابلیت استفاده فن های سانتریفوژ رادیال برای محیط های اسیدی، حرارت و رطوبت بالا


اگزاست فن سانتریفوژ کانالی:

جهت تخلیه هوا و یا هوارسانی در کانال های طویل.
ظرفیت تخلیه هوا یاهوادهی تا 4000 مترمکعب بر ساعت و فشار تا 500 پاسکال.
مدل پروانه بصورت خم به عقب و در سایزهای متفاوت.
جنس کامل فن به همراه متعلقات از ورق فولادی با پوشش رنگ محافظ، ورق گالوانیزه و ورق استنلس استیل.
قابلیت نصب انواع الکتروموتورهای ضد انفجار، ضد جرقه و ضد احتراق بر روی فن برای محیط های خاص.
قابلیت استفاده اگزاست فن های سانتریفوژ کانالی برای محیط های اسیدی، حرارت و رطوبت بالا