اگزاست فن در سیستم تهویه رستوران

سیستم تهویه رستورانی

ازآنجا که در طراحی وراه اندازی آشپزخانه ها ، رستوران ها وسالن های غذا خوری وجود یک سیستم تهویه مطبوع بسیار مهم وقابل توجه میباشد برآن شدیم دراین مقاله به موضوعاتی در این زمینه بپردازیم امیدواریم شرکت مهتاب گستر به عنوان یکی از تولید کنند گان وتامین کنندگان بزرگ در زمینه سیستم های تهویه بتواند با ارائه اطلاعات مختصر ومفیدکمکی باشد برای رشد وارتقا سیستم های تهویه مطبوع برای تمامی مشتریان گرامی .

اجزا و تجهیزات سیستم تهویه مطبوع :

1– اگزاست فن (فن مکنده)

2– هوای تازه(فن دمنده)

3– هود

4– کانال کشی

اگزاست فن :

اگزاست فن تهویه های مورد استفاده در سیستم تهویه رستوران وآشپزخانه به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
الف-اگزاست فن سانتریفیوژ با پروانه خم به عقب (Backward Curved)
ب- اگزاست فن سانتریفیوژ با پروانه خم به جلو (Forward Curved)
در حالت کلی در تجهیزات مورد استفاده جهت تهویه مطبوع در رستوران ها وآشپزخانه ها اگزاست فن سانتریفیوژ فوروارد در حجم هوای ثابت و افت فشار یکسان به طور معمول دارای قیمت پائین تری نسبت به اگزاست فن های دارای پروانه بکوارد هستند ، علت این مطلب تولید آسان تر و هزینه تولید کمتر است ، اما اگزاست فن های پروانه فوروارد دارای یک اشکال وایراد بسیار بزرگ هستند ، فاصله کم تیغه های این پروانه در اگزاست فن رستوران وآشپزخانه که هوای خروجی از آن آغشته به مقدار زیادی چربی و دود است، باعث می شود که فاصله بین تیغه ها با چربی پر شده و پس از گذشت مدت کوتاهی کارایی اگزاست فن بسیار پایین بیاید ودرنهایت از کار بیفتد ، وبرای جلو گیری از این عمر میبایست برای رفع عیب، پروانه اگزاست فن ماهانه توسط مواد مخصوص و به وسیله افراد متخصص تمیزگردد ، که این کار معمولا هزینه زیادی به کارفرما تحمیل میکند وامکان پذیر نمی باشد بنابر این به لحاظ فنی، استفاده از اگزاست فن با پروانه خم به جلو برای سیستم های تهویه رستوران وآشپزخانه به هیچ عنوان پیشنهاد نمی گردد، و بهترین پیشنهاد اگزاست فن با پروانه خم عقب )بکوارد) است که با وجود قیمت بالاتر، هزینه های جانبی و بعدی بسیار پایین تری دارد.

همه چیز درمورد اگزاست فن تهویه...

نحوه عملکرداگزاست فن ها و سیستم انتقال نیرو به دو صورت کلی میباشد:
1- سیستم های غیر مستقیم پولی تسمه
2- سیستم های مستقیم (کوبل مستقیم)
در مورد اینکه کدام نوع انتقال قدرت برای اگزاست فن تهویه مناسب میباشد وبهتر است چه نوعی را انتخاب کنیم تا بهترین تهویه را در رستوران یا آشپزخانه داشته باشیم می بایست به مواردی از جمله حجم هوای انتقالی ،میزان افت فشاراستاتیکی وطول کانال کشی توجه داشت ، درمواقعی که میبایست جهت تهویه محیط حجم بالایی از هوا توسط اگزاست فن جابه جا شود ، سایز دستگاه اگزاست فن تهویه به همان نسبت بزرگ می شود، که در چنین شرایطی بهترین سیستم انقال قدرت جهت دستگاه اگزاست فن پولی تسمه میباشد. در این موارد استفاده از کوبل مستقیم برای اگزاست فن موجب کاهش عمر مفید دستگاه میشود. البته باید در نظر داشت که دستگاه اگزاست فن تهویه با سیستم انتقال قدرت پولی تسمه علاوه بر قیمت اولیه بالاتر نیازمند تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری نیز هستند که البته این مورد با سرویس دوره ای و گریس کاری قابل برطرف شدن است.در صورت استفاده از سیستم های پولی تسمه ای دراگزاست فن تهویه ، میبایست از کاورهای محافظ برای دستگاه اگزاست فن سانتریفیوژ استفاده نمود ،که این کار علاوه بر محافظت از تجهیزات اگزاست فن تهویه در مقابل عوامل طبیعی، کاربرد ایمنی نیز دارد و از ورود آسیب های جدی به کاربرانی که با دستگاه اگزاست فن سروکار دارندجلوگیری می کند.


درنوشته بعد به تاثیرات هود، کانال کشی وهوای تازه در سیستم تهویه رستوران خواهیم پرداخت....

اگزاست فن تهویه//اگزاست فن سانتریفیوژ//قیمت اگزاست فن