توصیه ونکاتی مهم در انتخاب اگزاست فن تهویه مناسب :

اگزاست فن تهویه وهواکشهای صنعتی برای بیرون رادن هوای آلوده ، گازها ی سمی ، گردو غبار و ذرات ریز ازمحیط وانتقال آن به محیط خارج مورد استفاده قرار میگیرند بطوریکه هوای تازه بتواند جایگزین آن شود.

مجموعه گسترده ای از تجهیزات تهویه مطبوع و انواع اگزاست فن تهویه واگزاست فن سقفی وجود دارد که جهت انتخاب وخرید این دستگاه باید به ا« توجه نمود ، چند مورد اصلی را در زیر میتوانید بخوانید.

اگزاست فن تهویه یوتیلیتی-مهتاب گستر--021-66706377
اگزاست فن تهویه یوتیلیتی-مهتاب گستر--021-66706377

اول : نحوه انتقال قدرت در اگزاست فن تهویه

مدلهای مختلف اگزاست فن میتواند کاربردهای متفاوت ومنحصری داشته باشند برای مثال اگزاست فن های اتصال مستقیم یا دایرکت درایو به سرویس ونگهداری کمتری نیاز دارند وبرای حجم هوادهی کمتر وفضا ی کوچک مورد استفاده قرار میگیرنددراین نوع اگزاست فن تهویه موتور بصورت مستقیم به فن نصب میشود.اگزاست فن تهویه از نوع پولی تسمه belt drire –برای جابجایی و کنترل میزان بیشتری از هوا بصورت روزانه طراحی میشود.دراین نوع اگزاست فن تهویه انتقال قدرت ازطرق تسمه وپولی یاکاهنده دور موتورکه باعث کاهش دور پروانه میگردد استفاده میشود.

دوم : نوع پره اگزاست فن

پره اگزاست فن تهویه بطور کلی میتواند به دوصورت کلی انتخاب شود ، اگزاست فن با پره اکسیال که میزان هوای جابجا شده در این نوع اگزاست فن بسیار زیاد میباشد ولیکن سر وصدای بیشتری تولید میکنند ودر صورت نصب این اگزاست فن تهویه به شبکه کانال کشی کاریی آن کاهش خواهد یافت. نوع دیگراگزاست فن که بسیار پر کاربرد نیز میباشد اگزاست فن تهویه با پره سانتریفیوز یاکریز از مرکز میباشد ، اگزاست فن تهویه با پره سانتریفیوژ در دومدل فوروارد و بکوارد تولید می شود که معمولا اگزاست فن تهویه سانتریفیوز در سیستم های تخلیه هوا که بصورت کانال کشی باشند کاربرد خوبی دارند اگزاست فن تهویه سانتریفیوژ حجم کمتر با فشار بالاتری از هوا را نسبت به اگزاست فن اکسیال تولید میکند .

انواع فن-021-66706377--مهتاب گستر
انواع فن-021-66706377--مهتاب گستر

سوم : CFM

CFM یعنی میزان هوای قابل جابجای در واحد فوت مکعب در دقیقه که این عامل تعیین مینماید اگزاست فن تهویه درچه ابعادوظرفیتی باید باشد ونوع پره های اگزاست فن را نیز میتوان با توجه به این آیتم مشخص کرد با توجه به سرعت وتعداد دفعات تغیر هوا می توان اگزاست فن تهویه مناسب برای محیط راانتخاب کرد.

چهارم : فشار استاتیک

میزان انرژی که اگزاست فن تهویه باید صرف کند تا بتواند برمقاومت موجودکه از طریق سیستم کانال کشی وخودپروانه اگزاست فن ودریچه ها ایجاد میشود غلبه نمایدرا فشار استاتیک گویند.پس قبل از انتخاب اگزاست فن تهویه می بایست فشار استاتیک موجود در محیط رامحاسبه نمود.

021-66706377 مهتاب گستر
021-66706377 مهتاب گستر

پنجم: میزان صدای اگزاست فن تهویه

آخرین عامل در انتخاب دستگاه اگزاست فن تهویه میزان دسیبل صدای تولیدی اگزاست فن تهویه می باشد ، در محیط های صنعتی میزان صدا چندان اهمیت ندارد اما دسیبل صدای تولیدی اگزاست فن تهویه درمحیط های مسکونی وتجاری بسیار مهم میباشد وباید در زمان خرید وانتخاب اگزاست فن تهویه مد نظر گرفته شود.

*ازانجا که قیمت اگزاست فن تهویه یکی از موارد مهم درانتخاب نوع دستگاه میباشد به چند مورد که در تعین قیمت اگزاست فن موثر میباشد اشاره مینماییم .

1-جنس ورق بدنه و حلزونی اگزاست فن

2-جنس و نوع پروانه اگزاست فن

3-برند الکترموتور بکاررفته در اگزاست فن

4-آپشن های به کار رفته در تولید اگزاست فن