عوامل مد نظردر طراحی اگزاست فن تهویه یا گریز از مرگز:

عوامل مد نظردر طراحی اگزاست فن تهویه یا گریز از مرگز:

1- ورودی اگزاست فن تهویه که می توانند بصورت یک ورودی (یک طرفه)یا دو ورودی(دوطرفه) باشند،به این نوع اگزاست فن تهویه اصطلاحا اگزاست فن تهویه تک پهنا واگزاست فن دو پهنا نیز میگویند.معمولا در اگزاست فن تهویه دوطرفه ظرفیت هوادهی دوبرابر اگزاست فن تهویه یک طرفه میباشد.

2-کلاس ساخت اگزاست فن تهویه یا اگزاست فن گریز از مرکز بر اساس استاندار AMCA که 4 کلاس را برای اگزاست فن تهویه تعیین کرده است ساخته می شوند، کلاس ساخت بر اساس دبی خروجی وفشار استاتیک تعیین می شوند که عواملی چون اندازه محفظه اگزاست فن تهویه ، اندازه محور ویاتاقان اگزاست فن تهویه ، الکترو موتور وسرعت اگزاست فن تهویه و...رامدل قرار میدهند.

3- معمولا اگزاست فن تهویه که مورد استفاده قرار میگیرد دردو کلاس 1و 2 تولید میگردد.که از لحاظ نوع ورق بکار رفته در بدنه وحلزونی اگزاست فن تهویه، بالانس استاتیکی ودینامیکی پره ، میزان دسیبل صدا ، نوع الکتروموتور و رنگ کامل کوره ای درسطح بالا ودارای تاییدیه استاندار میباشند.

4-نوع اتصال اگزاست فن تهویه به موتور که برای ظرفیت های پایین از کوبل مستقیم و در ظرفیت های بالای هوادهی از نوع پولی تسمه دراگزاست فن تهویه استفاده میگردد.

5-نوع پروانه اگزاست فن تهویه که میتواند باتوجه به نوع کاربری ومیزان فشار استاتیکی طراحی و تولید گردد ، انواع پروانه اگزاست فن تهویه به دو صورت کلی بکوارد (خم به عقب) وفوروارد(خم به جلو ) میباشد.اگزاست فن تهویه باپروانه بکوارد معمولا در انتهای سیستم کانال کشی قرار میگیرد به این دلیل که این نوع پره ها فشار بالای را تولید میکنندواگزاست فن تهویه با پره فوروارد معمولا در ابتدای کانال قرار میگیرد چون قدر پرتاب هوای بیشتری دارند.نکته دیگری که در ارتباط با طراحی پروانه اگزاست فن تهویه میتواند مورد توجه قرار بگیرد ، دوبل یا سینگل بودن پروانه میباشد ، درصورت دوبل شدن پروانه اگزاست فن تهویه قدرت هوادهی دوبرابر میگردد.

انواع پروانه اگزاست فن تهویه:

1 : بکوارد با مقطع ایرودینامیکی ایروفویل رو به عقب ( Backward Inclined Airfoil )

2 : بکوارد با منحنی رو به عقب ( Backward Inclined Curved )

3 : بکوارد با پره ها تخت شیب رو به عقب ( Backward Inclined Flat )

4 : فوروارد با منحنی رو به جلو ( Forward Curved )

5 : پره ها شعاعی ( Radial Blade )

6 : پره ها شعاعی در رأس ( Radial Tip Blade )

انواع فن بکوارد وفوروارد-مهتاب گستر.
انواع فن بکوارد وفوروارد-مهتاب گستر.


شرکت مهتاب گستر برای همکاران محترم خود ، از جمله مدیران و طراحان رستوران ها ، آشپزخانه های صنعتی،شرکت های تجهیز کننده هتل ها ،آزمایشگاهها ، کارگاههای تولیدی و... تخفیف همکاری ویژه قائل می شود .شماره تماس شرکت 66706377-021***09193645880