عضوی از خانواده زفره و سیب ایرانی - نویسنده کتاب ؛ راز های کارآفرینی منتشر شده در آمازون. نزدیک ۱۷ سال تجربه در حوزه وب.