سلام دنیا

سلامبعد از چندین سال بالاخره یه پلتفرم درست حسابی ایرانی پیدا کردم که...