کوله پشتی سال 1398 🎒


سلام به همه 👋🏾 امیدوارم حالتون خوب باشه و سال خوبی رو در پیش رو داشته باشید 🎉

  • فرض کنید کوله‌پشتی دارید که قرار است در آن تجربیاتی را از سال ۹۷ بگذارید و با خود به سال ۹۸ ببرید. تجربیات مثبتی که همراه داشتن آنها به شما کمک می‌کند نسبت به سال قبل فردی توانمندتر بشوید. در کوله‌ی خود چه تجربیاتی را قرار می‌دهید؟
کاری که میتونی الان انجامش بدی رو به فردا ننداز 🚫
به حرف کسی گوش نکن فقط به هدفت فکر کن و به سمتش برو 🏃🏻‍♂️
تو برای موفق شدن یک حریف داری اون هم خودتی 👨🏻‍💻
دو چیز هیچوقت پایان ندارند: پهنه کهکشان - مبانی #جاوااسکریپت 🤦🏻‍♂️
نوشتن تسک بهترین راه برای رسیدن به هدفاته پس برنامه ریزی جزو اولویته 📝
  • برای حرکت در مسیر زندگی باید سبک و چابک بود. چه مواردی را از کوله‌ی خود خارج می‌کنید که در سال ۹۷ باقی بماند و شما سبک‌تر حرکت کنید؟ چیزهایی که از کوله‌ خارج می‌کنید مثلا می‌تواند تجربیات ناخوشایند یا ناراحتی‌ها باشد.
فیلم دیدن و تفریح های الکی فقط ضرره چیزی جز این هم نیست و بعدا باید حسرت تک تک این لحظه هارو بخوری. 🗑
هیچوقت سمت پروژه های ضعیف و کارفرما های تازه کار نرو! باعث پسرفت میشه. 💪🏻
بیشتر وقت های خالی باید سمت یادگیری بشه. 👨🏻‍🎓

  • فرض کنید در پایان سال ۹۸ بیشتر آن فردی شده‌اید که شبیه خود ایده‌آل شما است. در این صورت چه ویژگی‌ها و رفتارهایی باید در شما تقویت شود؟ چه چیزهایی را در کوله‌ی خود می‌گذارید که کمک می‌کند این ویژگی‌ها در شما تقویت شود؟
مبارزه با تنبلی - تمرکز روی هدف - یادگیری - برنامه ریزی

🎒×