خدمت سربازی

خدمت وظیفه عمومی همیشه از سوی مسئولین به عنوان یکی از پایه امنیت کشور مطرح می‌شود. این در حالی است اجرای این قانون به نحوی که موجب دلسردی جوانان و نخبگان کشور شود می‌تواند امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به خطر بیاندازد.

برخورد نظامی با کسانی که هنوز بخشی از نیروهایی نظامی کشور نشده و شاید تمایلی چندانی به عضویت ندارند موجب می‌شود تاجوانان و نخبگان خدمت وظیفه عمومی را سدی برای خروج از کشور بدانند و در این اندیشه باشند که با عبور از این سد راه خروج از کشور را در پیش گرفته و آینده خود را در کشورهایی که در جستجو نیروی کار ارزان و متخصص هستند بجویند. این در حالی است که در وضعیت کنونی، کشور برای جبران عقب ماندگی‌های خود نیاز به جوانانی دارد که از سوی نظام جمهوری اسلامی تکریم شده و به آینده خود در سرزمین‌شان امیدوار باشند.

دسته‌بندی جوانان کشور به گروه‌های مختلف معظلی دیگر است که در اجرای این قانون می‌تواند موجب دلسردی و بی علاقگی جوانان به کشورشان شود. این که گروهی به عنوان نخبه، گروهی به عنوان فرزندان کارکنان نیروهای مسلح و گروه‌بندی‌های دیگر قرار گیرند. شاید به منظور تسهیل در امر خدمت برخی از گروه‌ها باشد و به تعبیر برخی از مسئولان به کارگیری هدفمند و عادلانه این گروه‌ها در موقعیت اثر بخش است. اما جای تامل دارد که گناه جوانی که امکان ازدواج ندارد و نمی‌تواند از تسهیلات سربازان متاهل استفاده کند چیست. در نتیجه می‌توان گفت آیین نامه‌های که قرار بود در راستای تسهیل و ایجاد عدالت باشد خود معضلی برای عدالت اجتماعی شده است.

معافیت‌های گوناگون که در سال‌های گذشته قوانین پر پیچ و خمی را ایجاد کرده و رصد دایمی که برای برطرف کردن خطاهای قانون گذاری این معافیت‌های لازم بوده است بسیاری از قانون گذارن وتصمیم گیران درگیر کرده و هزینه‌های مادی و معنوی به دلیل تغیرات زیاد این دست معافیت‌ها برجای گذاشته است.

بررسی تاثیر میزان زمان اشتغال به تحصیل فرندان ذکور کشور عزیزمان در دانشگاه‌ها و رشته‌هایی که برای خود و جامعه اثرگذاری لازم را ندارد را می‌توان یکی دیگر از تبعات خدمت وظیفه عمومی دانست. برخی جوانان به امید پیدا کردن راهی برای فرار از خدمت، سال‌های زیادی را در دانشگاه‌ها به تحصیل می‌پردازند به امید اینکه با مدرک بالاتر بتواند از سد خدمت وظیفه راحت‌تر عبور کنند.

دیدگاه جامعه نسبت به سربازان به عنوان نیروی کار رایگان در خدمت دولت است که عموما کارهای سطح پایین به آنها سپرده می‌شود. جامعه با خطاب قرار دادن سربازان با کلماتی مانند آش‌خور و ... شان و کرامت انسانی جوانان خود را مورد حمله قرار می‌دهد و در سال‌های آینده منتظر است تا این جوان رفتار مناسبی نسبت به جامعه خود نشان دهند و در مسایل اقتصادی و اجتماعی مصالح جامعه خود را در نظر گیرد.

موارد ذکر شده در کنار منافع‌ای که از قانون خدمت وظیفه عمومی به جامعه و کشور می‌رسد لزوم تغییر اساسی زودهنگام در برخی رفتارها و قوانین را نشان می‌دهد.