پروژه سالم‌سازی محیط گفتگوهای تلگرامی!

پروژه سالم‌سازی محیط گفتگوهای تلگرامی!
چندی پیش توی گروه‌های گفتگو و پرسش و پاسخ تلگرامی با موضوعات کامپیوتر،...