قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه NDA ، قرارداد منع افشا و قرارداد رازداري چیست؟

قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه NDA یا قرارداد محرمانگی و عدم افشا یکی از مهم‌ترین قرارداد‌های حوزه تجارت است.

مثلاً ممکن است مشغول استخدام شخص جدیدی در شرکت خود به‌عنوان کارمند باشید.

یا اینکه یک تیم استارتاپ با ایده‌ای دلچسب تدارک دیده‌اید و نگران درز کردن ایده استارتاپ و سایر مسائل تیمی به خارج از آن هستید و … .

البته ما قبلاً در خصوص قرارداد هم بنیان گذاران نیز به‌طور مفصل صحبت کرده‌ایم.

ضمن اینکه نکات مهمی را در خصوص قرارداد کار موقت در قالب نوشته‌ای مجزا منتشر کرده‌ایم.

اما قرارداد منع افشا اطلاعات محرمانه NDA  چیست و چه خصوصیات و نکاتی دارد؟

1- قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه NDA چیست

تعهد نامه منع افشای اطلاعات به منظور حفاظت از اطلاعات محرمانه به ویژه اطلاعات تجاری مورد استفاده قرار میگیرد. این اطلاعات ممکن است:

1- جنبه فنی داشته باشد مانند سورس کد های نرم افزار یا اطلاعات مالی؛

2- یا اطلاعات غیر فنی باشد.

به هر حال وقتی از قرارداد محرمانگی و عدم افشا استفاده میشود یعنی یکی از طرفین قرارداد ( توافق نامه یک جانبه ) یا در مواردی، هر دوی آن‌ها

( قرارداد دو جانبه ) قصد دارند اطلاعاتی که از نظرشان دارای اهمیت فراوانی است از افشا و در دسترس ثالث قرار گرفتن، در امان بماند.

2- توافق نامه های یک جانبه و دو جانبه ( قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه )

به طور کلی، دو نوع قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه وجود دارد:

1- قرارداد محرمانگی یک جانبه NDA

2- قرارداد محرمانگی دو جانبه NCND

در قرارداد محرمانگی یک جانبه ، یکی از طرفین اطلاعاتی را در اختیار طرف دیگر قرار میدهد و طرف مقابل موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات است.

اما در قرارداد محرمانگی دو جانبه ، دو طرف توافق نامه اطلاعاتی دارند که تمایلی به افشا شدن آن داده‌ها از سوی طرف دیگر قرارداد ندارند. در واقع هر دو طرف قرارداد محرمانگی دو جانبه ، اطلاعاتی را در اختیار هم قرار میدهند که محرمانه است.


این مطلب را از دست ندهید:

قرارداد محرمانگی دو جانبه چیست؟


3- قرارداد محرمانگی و عدم افشا امضا شود

تمامی صفحات قرارداد عدم افشا اطلاعات محرمانه توسط طرفین تفاهم نامه امضا شود.

لطفاً به امضای صفحه آخر بسنده نکنید.

یک قرارداد زمانی نشان دهنده اراده واقعی طرف‌های آن است که تمامی صفحات آن به امضای طرف‌های قرارداد رسیده باشد.

اثبات صحت قراردادی که فقط صفحه آخر آن امضا شده است تا حدی دشوار است و طرف مقابل می‌تواند ادعاهای زیادی در مورد بی‌ارتباط بودن سایر صفحات با صفحه آخر بنماید.

قرارداد محرمانگی
قرارداد محرمانگی

4- اول امضا بعد اطلاعات !

لازم است اطلاعات محرمانه بعد از امضا شدن تعهد نامه منع افشای اطلاعات محرمانه به طرف مقابل داده شود.

قبل از ارائه اطلاعات به طرف مقابل، فکر تنظیم قرارداد NDA و امضای آن باشید!

5- مدت زمان محرمانگی اطلاعات

مدت زمان دقیق محرمانگی اطلاعات را مشخص کنید.

این مدت ممکن است حتی بعد از پایان همکاری طرفین قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه نیز ادامه داشته باشد.

البته می‌توانید تعیین کنید که مدت زمان محرمانگی اطلاعات تا زمانی است که صاحب اطلاعات، خارج شدن آن از محرمانگی را اعلام نماید.

6- اطلاعات محرمانه چیست ؟!

تمامی اطلاعاتی که از نظر شما محرمانه است را در قسمت محرمانگی قرارداد قید نماید.

فقط آن مواردی که در قرارداد مورد اشاره قرار می‌گیرد، مورد حمایت قانون خواهد بود.

قاضی دادگاه بر اساس حدود اطلاعات محرمانه است که تصمیم‌گیری می‌کند و حکم صادر می‌نماید.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا اقدام به تهیه یک نمونه قرارداد عدم افشای اطلاعات NDA و قرارداد محرمانگی دوجانبه NCND نموده است.

شما می‌توانید با کلیک بر روی هریک از تصاویر زیر، قرارداد محرمانگی و عدم افشا مورد نظر خود را دریافت کنید.

https://rokla.ir/product/contract-for-non-disclosure-of-information/


https://rokla.ir/product/ncnd-bilateral-confidentiality-agreement/

منبع