من حافظه ام را از دست دادم ام، کمکم کنید مسیر درست زندگی را انتخاب کنم...


این افراد روح جستجوگر را دنبال می‌کنند:

من یک معلم هستم.کسی که پیمان بسته اندک دانسته هایش را فریاد کند و سهمی در شکفته شدن شکوفه های زندگی همنوعانش داشته باشد.
وبلاگنویس http://behabady.ir