ذوب‌شدگان در هژمون غربی

جمعی هستند که در کشورهای جنوب زندگی می‌کنند ولی از لحاظ نظری در سمت هژمون غربی ایستاده‌اند و به حقانیت آن ایمان دارند. معمولاً هزینهٔ مستقیمی از سوی هژمون غربی به آن‌ها تحمیل نمی‌شود، ولی اگر جایی هزینه‌ای که عمدتاً به واسطهٔ تحدید و تهدیدهای هژمون غربی بر جامعه‌شان تحمیل شده بپردازند هژمون غربی را مقصر نمی‌دانند (خودمان مقصریم!)؛ و اگر هژمون غربی را جایی مقصر بدانند آن را یک اشتباه منفک در نظر خواهند گرفت که نظام اداری و قضایی‌شان حتماً پی‌گیری خواهد کرد؛ و اگر معلوم شود اشتباه منفک نبوده بلکه الگویی تکرارشونده و نتیجهٔ طبیعی جهت‌گیری تاریخی و سیاست‌گذاری‌های رایج هژمون غربی بوده می‌گویند دیگران بیشتر از این‌ها جنایت کرده‌اند؛ و اگر معلوم شود هیچ‌کس به اندازهٔ این هژمون جنایت نکرده می‌گویند دیگران هم اگر زورشان می‌رسید از این بدتر انجام می‌دادند؛ و در نهایت اگر بحث ادامه‌دار شود چنین خواهند گفت که از نظر آن‌ها همهٔ کسانی که دست به خشونت می‌زنند بد هستند که این آخری چیزی جز پاک کردن صورت مسأله به سود هژمون غربی نیست.

پی‌نوشت: منظورم از کشورهای جنوب، ‌‎اشاره به Global South است که مفهومی نیمه‌جغرافیایی و بیشتر سیاسی-اقتصادی است؛ شامل همهٔ جهان غیر از آمریکا و کانادا، اروپا، استرالیا و نیوزلند، و کشورهای آسیایی پیشرفته مانند ژاپن و برخی کشورهای دیگر. کشورهای جنوب تا حد زیادی با کشورهای عضو و ناظر جنبش عدم تعهد نیز همپوشانی دارند. این اصطلاح جایگزین اصطلاح‌هایی مانند «کشورهای جهان سوم» یا «کشورهای در حال توسعه» شده است. [لینک]