تهران آشویتس بزرگ

صدای من را از تهران میشنوید.. از آشویتس بزرگ؛ از کارخانه ی انسان سوزی،
اینجا روزانه میلیون ها نفر در جنگ های تن به تن و بیش تر در عملیات های انتحاری کشته میشوند.


جنگ هایی که آثار مخربشان از بمباران اتمی هیروشیما از زلزله مرگ بار بم و از حادثه ی یازده سپتامبر بیش تر است.
مسئولیت این حوادث را هیچکس بر عهده نمی‌گیرد...
در حالی که نه در آنها مال و یملکی تصرف می شود
نه دارایی ای به غارت میرود .نوامیس مردم جایشان امن است و کودکان هم آسیب جدیه جسمی نمی بینند،
سازمان هلال احمر ،کمپین ها
ومدافعین حقوق بشر
با خیال راحت صرفا به صدور بیانیه هایشان می‌اندیشند...
مانور میدانی!؟ نه نیازی نیست.
در این جنگ ها صرفا
"سیگاری هایی دود می شوند و انسانی هایی رو به زوال می روند..."