عاشقانه های زندگی در دوران جوانی .

در رفاقت رسم ما جان دادن است
هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کــند جان می‌دهیم
ناز او را هـــرچه باشد می‌خــــریم..

نوشتم درد دلهایم, همه گفتند عالی بود,,
ندانستند که درمانی, برای زخم کاری بود,,

نوشتم درد دلهایم, شبیه شعر بر دفتر,,
ندانستند که هرشعرم, برایم یادگاری بود,,

نوشتم درد دلهایم, همه گفتند شاعر شد,,
ندانستند که دلتنگی, دلیل بی قراری بود,,

نوشتم درد دلهایم,گهی شاد وگهی غمگین,,
ندانستند که این خنده, فقط چهره نگاری بود,,