دانلود رایگان کتاب مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بند

مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بند pdf

دانلود فایل

مقدمات مدیریت آموزشی

پی دی اف کتاب مدیریت عمومی علی علاقه بندکتاب با مدیریت آموزشی مقدماتی توسط دکتر علاق بند در 18 فصل نگاشته شده است. هدف این کتاب آماده سازی دانش آموز و معلم برای درک مفاهیم و نیاز به مدیریت آموزش است. همچنین دوره مدیریت مدرسه یکی از اصلی ترین دروس در زمینه علوم تربیتی است و دانشجویان و معلمان دانشگاه فرهنگیان در رشته های آموزش ابتدایی و کودکان استثنایی و همچنین ریاضیات و سایر رشته های مشابه این واحد می گذرانند.


در فصل اول کتاب با دانلود رایگان کتاب مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بند ، معرفی مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند درباره سازمان و انواع سازمان ها است و تعریف کلی مدیریت ، فرایند مدیریت است. چیزی که ممکن است در مقدمات مدیریت آموزشی مورد توجه شما قرار گیرد این است که اولین کسی که از دولت به عنوان یک فرایند اجتماعی یاد می کند ، سقراط فیلسوف یونانی است.

مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بند
مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بند


فصل دوم مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بند به کارکردهای حکمرانی و مسائل مربوط به آن می پردازد. فصل 3 همچنین در مورد تصمیم گیری می نویسد. چگونه مدیر آموزشی باید فرآیند تصمیم گیری را مدیریت کند؟


فصل چهارم کتاب "آشنایی با مدیریت آموزشی" دکتر علاقبند درباره هدف گذاری و چگونگی دستیابی به هدف صحبت می کند. هدف مسئله مهمی است که باید در مدیریت آموزشی یک سازمان به آن توجه زیادی شود ، بنابراین این مسئله برای مدیر آموزشی بسیار مهم است.


در فصل پنجم کتاب دکتر علاقبند ، سازمان و ساختار سازمانها به صورت تخصصی تری در نظر گرفته شده است. به گفته دکتر علاق بند ، منظور از سازمان در كتاب "مقدمه ای بر مدیریت آموزشی" ، جریان نظم و ترتیب كارها و فعالیت ها و تقسیم آن و دستور دادن به افراد سازمان برای انجام كارها و تحقیقات برای اهداف خاص است.


در فصل 6 یک ویژگی مهم مدیر آموزش ذکر شده است. رهبری و رهبری! در فصل 6 کتاب مدیریت بهره خصوصیات یک مدیر رهبری واجد شرایط بحث شده است.


فصل هفتم کتاب راهنمای دوره مدیریت دانشگاه فرهنگیان برای استادان دانشجو برای نظارت و کنترل نوشته شده است و در فصل نهم گذشته تفکر مدیریت بحث خواهد شد.

PDFکتاب مقدمه ای بر مدیریت آموزشی تالیف علی آلابند - بروشور مدیریت مدرسه


در فصل دهم کتاب "مقدمه ای بر مدیریت آموزشی" به مهمترین هدف دوره مدیریت مدرسه در دانشگاه فرهنگیان ، یعنی مدیریت در آموزش و پرورش خواهیم رسید. طبق این کتاب ، اصول مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی مانند آموزش به معنای دستیابی به اهداف آموزشی و ارتقا effectively م educationثر آموزش و یادگیری است.


فصل یازدهم کتاب "مقدمه ای بر مدیریت آموزشی" تالیف دکتر علاقبند اهداف آموزش در مدیریت آموزش و کارکردهای سیستم آموزشی را بیان می کند.


فصل دوازدهم به سازماندهی و مدیریت سیستم آموزشی می پردازد و فصل سیزدهم ویژگی های مدیریت آموزش را بیان می کند.


در فصل 14 کتاب مقدمه ای بر مدیریت آموزش ، مسئولیت های مدیران آموزش شرح داده شده است. فصل 15 رهبری آموزشی را تعریف می کند. طبق این کتاب ، رهبری آموزشی به معنای کمک و مساعدت در بهبود کار آموزشی است.


فصل هفدهم با جزئیات بیشتری مبانی تاریخی مدیریت آموزش در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی را بررسی می کند و فصل هجدهم به مدیریت آموزش در جمهوری اسلامی ایران می پردازد.


* این کتاب مرجع خوبی برای دوره مدیریت مدرسه است ، زیرا در آن مقوله مدیریت آموزشی به صورت کلی و مفید بحث شده است.


* اگر مایل به خرید کتاب فیزیکی دکتر علاق بند ، بنیانگذار مدیریت آموزشی هستید ، می توانید با ناشر ذهنی این کتاب تماس بگیرید. شماره تماس انتشارات روان 02188973358-

پی دی اف کتاب مدیریت عمومی علی علاقه بند ,دانلود رایگان کتاب مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بند ,دانلود کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه بندکتاب مدیریت عمومی علاقه بند , دانلود کتاب مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند, پی دی اف کتاب مقدمات مدیریت آموزشی ,کتاب مدیریت آموزشگاهی دکتر علاقه بند , مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بند ,4 مقدمات مدیریت آموزشی pdf , کتاب مقدمات مدیریت آموزشی ,کتاب مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند, مدیریت عمومی علاقه بند pdf , کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند , مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بند پیام نور , کتاب مدیریت عمومی دکتر علاقه بند ,مقدمات مدیریت آموزشی