روانشناسی تربیتی دکتر سیف

دانلود کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف pdf


دیدگاه کلی آموزش معادل واژه انگلیسی آموزش است که گاهی به آموزش نیز ترجمه می شود. در هر صورت ، آموزش یک روند منظم و مستمر است که هدف آن حمایت از رشد جسمی ، شناختی ، روانی ، اخلاقی و اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت فرد برای دستیابی به هنجارهای پذیرفته شده جامعه و همچنین کمک به آن است. استعدادهای آنها شکوفا می شود بنابراین کلمه آموزش معنای عام تری دارد و از آنجا که سیستم آموزشی یک سیستم گسترده است ، روانشناسی تربیتی شامل زمینه های اصلی آموزش در ابتدای ایجاد است ، اما با رشد سایر زمینه های روانشناسی ، دامنه آن به شرایط مدرسه و آموزش گنجانده شد.

کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف pdf
کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف pdf


تاریخچه از زمانی که ویلهلم وونت آزمایشگاه روانشناسی خود را در دانشگاه لایپزیگ در سال 1879 تأسیس کرد ، همه تحقیقات از آن زمان در مورد رشد انسان ، تفاوت فردی ، هوش ، انگیزه ، حافظه و فراموشی ، ارزیابی آکادمیک ، روش های آموزش و انواع تحقیقات ، مربوط به آموزش ستون اصلی روانشناسی تربیتی. اولین کتاب روانشناسی تربیتی ، منتشر شده توسط Thorndike (EL) در سال 1913 ، به بررسی ماهیت و ماهیت تفاوت های انسانی و قوانین یادگیری می پردازد و مشکلات آموزشی را از طریق روش های علمی توصیفی و تجربی بررسی می کند. نقش و تأثیر در زندگی رونق اقتصادی ، پویایی فرهنگی ، رفاه اجتماعی و به طور کلی ، ظرفیت صنعتی و خودکفایی هر جامعه به نظام آموزشی برتر و پیشرفته آن بستگی دارد. وقتی به دستگاه های گسترده آموزشی در کشورهای قدرتمند جهان نگاه می کنیم ، می بینیم که چقدر عالی و با چه برنامه های فکری خوبی برای آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان ، تکنسین ها ، مهندسان ، حسابداران ، مدیران ، معلمان و بسیاری دیگر است این رشته ها با برنامه ها ، تکنیک ها و روش های خاص به کار با سازمان های مختلف ادامه می دهند.

موفقیت این سازمان آموزشی کاملاً به کاربرد صحیح یافته ها و دستاوردهای روانشناسی تربیتی بستگی دارد. ساختار ساختار عمل روانشناسی تربیتی معمولاً در سه مرحله انجام می شود: در مرحله اول ، که فعالیت پیش دبستانی نامیده می شود ، شامل مواردی مانند مطالعه اهداف دانش و ویژگی های یادگیرنده است. در مرحله دوم یا فعالیتهای حین تدریس ، مواردی مانند انگیزش - فرایند یادگیری ، ویژگیهای معلم و آموزش موثر مورد بحث قرار می گیرد و آخرین مرحله یا فعالیتهای بعد از آموزش به مبحث ارزیابی عملکرد اختصاص می یابد. روش عمل در هر یک از ساختارهای فوق ، روانشناسی تربیتی از روشهای تحقیق آموزشی برای شناسایی مشکلات آموزشی استفاده می کند. اگرچه روش عمل آن کاملاً تجربی در علوم تجربی نیست ، اما اهمیت زیادی به روشهای علمی و دقیق داده می شود.

ارتباط با سایر علوم روانشناسی تربیتی علمی است که به دین ، ​​فلسفه و تحقیقات آزمایشگاهی بستگی دارد. به طور خاص ، این یک ارتباط قوی با روانشناسی علمی دارد. در این زمینه مربوط به روانشناسی رشد ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی کودک ، اندازه گیری و ارزیابی و روانشناسی یادگیری است. کاربردها روانشناسی آموزشی نقش مهمی در شناسایی دانش آموزان ، آموزش معلمان و توسعه و اجرای برنامه های آموزشی دارد. تدوین و برنامه ریزی محتوای برنامه درسی از سالهای مختلف تحصیلی بر اساس اصول و اکتشافات روانشناسی تربیتی ، معرفی معلمان به روشهای جدید آموزشی که نتیجه تحقیق در روانشناسی تربیتی است و استفاده از سایر یافته های آموزشی در مدرسه برای بهبود عملکرد فراگیران و در نتیجه برای دستیابی به اهداف آموزش های جزئی و عمومی در سطح فردی و جامعه وجود خواهد داشت. با شناخت تأثیر مهم یافته های این شاخه از علم در رشد فرد و جامعه ، توجه بیشتری به این علم می شود.

استفاده از کشفیات این علم در رشد علمی ، فناوری ، اقتصادی و ... جامعه سرعت بیشتری خواهد داشت. عصب شناسی رفتاری شاخه ای از روانشناسی است که با استفاده از مبانی زیست شناسی و فیزیولوژی رفتار انسان و حیوانات را مطالعه می کند. عصب شناسی رفتاری کاربرد دانش فیزیولوژیکی (به ویژه عصب شناسی) در مطالعه فیزیولوژی ، ژنتیک و مکانیسم رشد رفتار انسان و حیوانات غیرانسانی است. این حوزه دانش از سنت ها و دانش های مختلف فلسفی در قرن هجدهم و نوزدهم نشأت گرفته است. روانشناسی رشد یا روانشناسی رشد ، که در گذشته به عنوان روانشناسی ژنتیک شناخته می شد ؛ این شاخه ای از روانشناسی است که توصیف می کند

کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف انتشارات پیام نور , دانلود خلاصه کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف , دانلود pdf کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف , سوالات تستی کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف , دانلود رایگان روانشناسی تربیتی pdf, دانلود رایگان روانشناسی تربیتی pdf , دانلود پی دی اف کتاب روانشناسی تربیتی , کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف pdf


📷